Rehabilitacijsko svetovanje

Zaposlitvena rehabilitacija

Rehabilitacijski svetovalec vam bo omogočil uveljavitev pravice do zaposlitvene rehabilitacije, ki predstavlja sklop storitev namenjenih invalidom pri odpravljanju ovir pri zaposlovanju in ki jih nudijo specializirane rehabilitacijske ustanove. Te storitve obsegajo svetovanje in motiviranje rehabilitantov za njihovo aktivno …

Rastline za zdrave zaposlene

Raziskave v zadnjih letih kažejo, da rastline na delovnem mestu izboljšujejo zdravstveno stanje zaposlenih, znižujejo stres in posledično odpravljajo prepogosto koriščenje bolniškega staleža.

Rezultati nedavne raziskave fakultete za agronomijo norveške univerze dokazujejo, da rastline na delovnem mestu prispevajo k boljšemu …