Rehabilitacijsko svetovanje

Zaposlitvena rehabilitacija

Rehabilitacijski svetovalec vam bo omogočil uveljavitev pravice do zaposlitvene rehabilitacije, ki predstavlja sklop storitev namenjenih invalidom pri odpravljanju ovir pri zaposlovanju in ki jih nudijo specializirane rehabilitacijske ustanove. Te storitve obsegajo svetovanje in motiviranje rehabilitantov za njihovo aktivno vlogo, pripravo mnenja o ravni rehabilitantovih sposobnosti, znanj, navad in interesov, pomoč pri sprejemanju lastne invalidnosti in vključitvi v življenje in delo, pomoč pri izboru ustreznih poklicnih ciljev, razvijanje socialnih spretnosti in veščin, iskanje dela, ureditev ter pripravo načrta prilagoditve delovnega mesta, usposabljanje oz. pomoč pri usposabljanju na konkretnem delovnem mestu, spremljanje in pomoč rehabilitantu pri usposabljanju, izobraževanju in na delovnem mestu po vključitvi v delo oz. zaposlitev, in drugih storitev, ki jih potrebuje, da se usposobi za zaposlitev, zaposli, zaposlitev zadrži in v njej napreduje.

1. Usposabljanje na delovnem mestu

Za uspešno delo se je potrebno ustrezno usposobiti. Hiter razvoj tehnologije še dodatno zahteva nova znanja in izpopolnjevanje. To še posebej velja za tiste, ki so ovirani zaradi invalidnosti in imajo bistveno zmanjšane možnosti izbora ustreznega dela. Zakonodaja, ki je bila uveljavljena v zadnjih letih, vzpodbuja usposabljanje. Vloga zavoda za zaposlovanje pa je, da usmerja in financira te naloge za brezposelne invalide.

Trajanje, način in mesto, kjer se boste usposabljali ali izobraževali bo odvisno od vaših sposobnosti in zmožnosti za delo. Usposabljali se boste lahko v šoli, rehabilitacijskem centru, invalidskem podjetju ali na samem delovnem mestu. V izjemnih primerih, če imate težjo oviranost zaradi bolezni oziroma poškodbe, lahko usposabljanje traja tudi več kot šest mesecev.

2. Kritje stroškov

Ko se boste vključili v enega od ukrepov, s katerim se boste usposabljali oziroma vključili v zaposlitveno rehabilitacijo, vam bo Zavod RS za zaposlovanje kril stroške izvajanega programa ter dodatek za prevoz, morebitne stroške bivanja, stroške predhodnega zdravniškega pregleda, dodatek za aktivnost oz. denarni prejemek, stroške nakupa obveznih učnih gradiv in posebnih učnih pripomočkov, zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Višina stroškov je odvisna od vrste in oblike vključitve in aktivnosti. Povrnili bomo tudi stroške šolnine. Če zaradi invalidnosti potrebujete pomoč in asistenco, bomo poiskali ustrezno rešitev.

3. Podporna zaposlitev in prilagoditev delovnega mesta

Kadar je zaradi invalidnosti potrebna podpora na delovnem mestu in prilagoditev delovnega mesta ali sredstev za delo, bomo po končani zaposlitveni rehabilitaciji in oceni zaposlitvenih možnosti odločili o podpori invalidu na delovnem mestu in s tem invalidu omogočili, da ob zaposlitvi uveljavi pri Skladu RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, plačilo stroškov prilagoditve ali ustrezne podpore. V dosedanji praksi imamo mnogo uspešnih rešitev. Na ta način smo uspešno prilagodili dostope do delovnega mesta, priredili orodja, adaptirali telefonske centrale, dogradili računalniške komponente, ergonomsko priredili delovne površine in sedeže ipd.

4. Zaščitna zaposlitev

Kadar se po zaključeni zaposlitveni rehabilitaciji in oceni zaposlitvenih možnosti ugotovi, da se je invalid usposobil za zaposlitev v zaščitni zaposlitvi, mu bo izdal ustrezno odločbo, na podlagi katere se bo lahko zaposlil v t.i. zaposlitvenem centru in uveljavil subvencijo plače pri Skladu RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v določeni višini.

Vendar pa!

Končni uspeh vašega poklicnega usposabljanja, zaposlitvene rehabilitacije in ustrezne ali primerne zaposlitve bo odvisen predvsem od vas samih – od vašega prizadevanja in sodelovanja. Tudi ob morebitnih težavah vztrajajte pri usposabljanju in izobraževanju ali vključitvi v zaposlitveno rehabilitacijo. Pri tem vam je lahko v veliko pomoč rehabilitacijski svetovalec. Pogovorite se z njim!

Skupaj bomo gotovo uspeli!

Dodaj odgovor