OPIS NIVOJEV

Opis nivojev:

Srednji nivo: plešete že približno eno leto in razvijate čedalje boljši občutek za vodenje in sledenje. Znate plesati tako v osem- kot v šest-števnih ritmičnih vzorcih, med njimi preklapljati ter jih ustrezno odvoditi oz. jim odslediti. Ste reden in aktiven udeleženec plesnih večerov in razvijate vse globje razumevanje povezave, muzikalnosti in improvizacije v plesu. SREDNJI nivo je zapolnjen. Prijavite se lahko na čakalno listo. Prosimo, da v tem primeru ne plačate svoje festivalske vstopnice dokler od nas ne prejmete sporočila, da smo vas umaknili s čakalne liste!

Napredni nivo: vaš ples je vse bolj povezan z glasbo in vsebuje pester izbor plesnih figur. Znate jasno voditi oz. slediti in zlahka plešete tako na počasno kot na nekoliko hitrejšo glasbo. Vaša plesna tehnika in osnove so na nivoju, ki vam omogoča, da lahko improvizirate in uporabljate različne ritmične variacije. NAPREDNI nivo je zapolnjen. Prijavite se lahko na čakalno listo. Prosimo, da v tem primeru ne plačate svoje festivalske vstopnice dokler od nas ne prejmete sporočila, da smo vas umaknili s čakalne liste!

Zahtevni nivo: brez težav vodite, sledite, improvizirate in plešete na zelo hitro glasbo. Vaš repertoar plesnih gibov je izjemno bogat. Razvili ste edinstven plesni stil, po katerem ste prepoznavni na plesišču. ZA ZAHTEVNI NIVO BO OBVEZNA AVDICIJA, KI BO POTEKALA V PETEK PRED ZAČETKOM DELAVNIC – NIVO BO RAZDELJEN V 3 SKUPINE. ZAHTEVNI nivo je zapolnjen. Prijavite se lahko na čakalno listo. Prosimo, da v tem primeru ne plačate svoje festivalske vstopnice dokler od nas ne prejmete sporočila, da smo vas umaknili s čakalne liste!