Rastline za zdrave zaposlene

Raziskave v zadnjih letih kažejo, da rastline na delovnem mestu izboljšujejo zdravstveno stanje zaposlenih, znižujejo stres in posledično odpravljajo prepogosto koriščenje bolniškega staleža.

Rezultati nedavne raziskave fakultete za agronomijo norveške univerze dokazujejo, da rastline na delovnem mestu prispevajo k boljšemu delovnemu okolju in na ta način izboljšujejo zdravstveno stanje zaposlenih.

Tina Bringslimark, strokovnjakinja na področju okoljstvene psihologije je opravila raziskavo na 305 zaposlenih v 3 podjetjih z različnimi delovnimi pogoji in drugače opremljenimi pisarnami.

“Pogostost odsotnosti zaradi bolniškega staleža smo primerjali s količino rastlin, ki so jih imeli v bližini svojega delovnega mesta. Več rastlin kot jih je obkrožalo, redkeje so imeli zdravstvene težave,« pravi Bringslimarkova. Raziskava je med zaposlenimi pokazala tudi manj obolenj, suhega grla, glavobolov, kašlja in težav s suho kožo.

Professor Grete Patil, sodelujoči pri raziskavi je poudaril, da za tak blagodejen vpliv rastlin obstaja več razlag:

“Verjetno najbolj neposredna razlaga rezultatov je dejstvo, da se kot posledica rastlin in mikroorganizmov v zemlji kamor so posajene, dejansko znižuje vsebnost škodljivih organskih spojin, ki jih najdemo v zraku. Ob tem obstaja tudi psihološka razlaga po kateri ljudje že zaradi prepričanja, da so rastline »zdrave«, svoje zdravje zaradi posledično boljšega počutja večkrat ocenijo kot dobro,« razlaga dr. Patil.

Raziskava je sledila rezultatom študije, ki jo je opravil že profesor Tove Fjeld. Tako kot Bringlismarkine, so tudi Fjeldove raziskave v podjetjih, šolah in bolnicah pokazale, da rastline v delovnem in bivalnem okolju znižujejo pogostost pojavljanja zgoraj omenjenih zdravstvenih težav. Rezultati so pokazali, da je v zasajenih prostorih zrak bistveno bolj čist. Na oddelku za radiologijo lokalne bolnišnice, so obolenja na ta način znižali celo za 60%.

Po vzgledu raziskav, ki so pokazale na pozitiven vpliv rastlin v delovnem okolju, so rezultate preizkusili na dveh med sabo popolnoma nepovezanih lokacijah.

Na oddelkih kjer so potekale, zaposleni niso vedeli za raziskavo in so bili že ob dostavi rastlin prijetno presenečeni.

S študijio so pričeli oktobra 2007, ko so 2 oddelka na Univerzi v Leedsu in na TPM Worldwide v Londonu napolnili s cvetjem in večjimi lončnicami, da bi ugotovili kakšen vpliv, če ga sploh imajo, bodo na zaposlenih pokazale rasline.

Vihranje po univerzi v Leedsu.
Cvetje in rastline so dobavljali in zanje skrbeli 12 tednov, ki jim je sledilo obdobje enega meseca, ko so med zaposlenimi na obeh lokacijah razdelili vprašalnike z ocenami atributov in “indikatorjev počutja”.

So bili zadovoljni, kako so vplivale na delovno okolje, na njihove sodelovce, ipd.?

Na obeh lokacijah so se odgovori izjemno razlikovali že po naravi njihovih izhodiščnih funkcij – akademski proti ekstremno komercialno usmerjeni; tako po sami naravi delovnega okolja kot po profilu zaposlenih.

Leave a Reply